Finansowanie i wspieranie działalności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: P/20/088/LWR
Data publikacji: 2022-01-11 08:17
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

  W.J.Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 WROCŁAW

 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE

  ul. Wolności 161/163, 58-560 JELENIA GÓRA

 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LUBINIE

  ul. Rzeźnicza 1, 59-300 LUBIN

 • PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W POLKOWICACH

  ul. J. Dąbrowskiego 2, 59-100 POLKOWICE

 • STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RUDZIE SUŁOWSKIEJ

  Ruda Sułowska 20, 56-300 MILICZ

 • URZĄD GMINY POLKOWICE

  Rynek 1, 59-100 POLKOWICE

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WE WROCŁAWIU

  Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 WROCŁAW

 • URZĄD MIASTA W JELENIEJ GÓRZE

  pl. Ratuszowy 58, 58-500 JELENIA GÓRA

 • URZĄD MIEJSKI W LUBINIE

  ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 LUBIN

 • URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA

  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 WROCŁAW

 • WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

  ul. Namysłowska 8, 50-304 WROCŁAW

Data publikacji: 2022-01-11 08:17:35

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl