Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/079/LZG
Data publikacji: 2021-12-16 08:31
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE w Zielonej Górze

  65-950 Zielona Góra, al. Niepodległości 1

 • Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. J.Piłsudskiego 1B

 • Niepubliczny ZOZ Przychodnia Lekarska SANUS S.C. w Zielonej Górze

  65-536 Zielona Góra, ul. S.Wyszyńskiego 99

 • WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI w Gorzowie Wielkopolskim

  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.J.Dekerta 1

Data publikacji: 2021-12-16 08:31:42

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy