Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/079/LRZ
Data publikacji: 2021-12-16 08:31
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centrum Medyczne Medyk Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie

  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 1

 • Medyk Sp. z o.o. w Stalowej Woli

  37-450 Stalowa Wola, ul. J. Poniatowskiego 31

 • Ministerstwo Zdrowia

  00-923 Warszawa, ul. Miodowa 15

 • Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle

  38-200 Jasło, ul. A. Mickiewicza 4

 • Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

  35-005 Rzeszów, A. Fredry 9

Data publikacji: 2021-12-16 08:31:44

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy