Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/079/LOP
Data publikacji: 2021-12-16 08:31
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • ESMED Jan Szczepanik

  45-533 Opole ul. Witolda Gombrowicza 23

 • OPTIMA MEDYCYNA S.A. w Opolu

  45-864 Opole ul. Niemodlińska 79

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZAODRZE w Opolu

  45-714 Opole ul. Licealna 18

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej CENTRUM w Opolu

  45-062 Opole ul. T. Kościuszki 2

Data publikacji: 2021-12-16 08:31:43

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy