Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/079/LKA
Data publikacji: 2021-12-16 08:31
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej sp. z o.o. w Świętochłowicach

  41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 11

 • Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie

  43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

  42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

 • Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

  40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

Data publikacji: 2021-12-16 08:31:44

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy