Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/067/LKR
Data publikacji: 2021-11-23 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W KRAKOWIE

  ul. Modrzewiowa 22, 30-224 KRAKÓW

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ W KRAKOWIE

  ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA - CENTRALA W WARSZAWIE

  Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

 • SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. EDWARDA SZCZEKLIKA W TARNOWIE

  ul. Szpitalna 13, 33-100 TARNÓW

Data publikacji: 2021-11-23 08:00:28

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-11-24 09:56:51

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-24 09:56:51 Andrzej Gaładyk 2021-11-24 09:56:51
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl