Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/067/LKA
Data publikacji: 2021-11-23 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

    40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

  • Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

    44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

    41-200 Sosnowiec, ul. Medyków 1

Data publikacji: 2021-11-23 08:00:27

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl