Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawania płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/044/LSZ
Data publikacji: 2021-05-25 07:59
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA BIURO POW. W CHOSZCZNIE

    73-200 CHOSZCZNO,Drawieńska 41

  • AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZACHODNIOP.OR W SZCZECINIE

    71-245 SZCZECIN,ul. Władysława Szafera 10

  • DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY W DRAWNIE

    73-220 DRAWNO,ul. Leśników 2

Data publikacji: 2021-05-25 07:59:15

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl