Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawania płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/044/LBI
Data publikacji: 2021-05-25 07:59
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Mońkach

    ul. Białostocka 51, 19-100 Mońki

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddzial Regionalny w Łomży

    ul. Nowa 2, 18-400 Łomża

  • Narwiański Park Narodowy w Kurowie

    Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

Data publikacji: 2021-05-25 07:59:14

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl