Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawania płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/044/KRR
Data publikacji: 2021-05-25 07:59
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Agencja Restrukturyzacji mi Modernizacji Rolnictwa

    Ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

  • Biebrzański Park Narodowy

    Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Data publikacji: 2021-05-25 07:59:14

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-05-26 10:35:14

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-26 10:35:14 Andrzej Gaładyk 2021-05-26 10:35:14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-26 10:34:53 Andrzej Gaładyk 2021-05-26 10:34:53
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-26 09:47:47 Andrzej Gaładyk 2021-05-26 09:47:47
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl