Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/037/LKA
Data publikacji: 2021-09-30 11:01
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Fundacja Pomost w Zabrzu

    ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze

  • Fundacja „Centrum Pomocy Pokrzywdzonym” w Raciborzu

    ul. Szewska 3/8, 47-400 Racibórz

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

    ul. J.Słowackiego 55, 47-700 Racibórz

Data publikacji: 2021-09-30 11:01:47

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-11-03 12:54:43

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-03 12:54:43 Andrzej Gaładyk 2021-11-03 12:54:43
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl