Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/037/KPB
Data publikacji: 2021-09-30 11:01
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”

  ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa

 • Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia

  ul. Wilcza 9, 00-53 Warszawa

 • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

  ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Data publikacji: 2021-09-30 11:01:46

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-11-03 12:56:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-03 12:56:22 Andrzej Gaładyk 2021-11-03 12:56:22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-09-30 15:50:55 Andrzej Gaładyk 2021-09-30 15:50:55
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-09-30 15:50:21 Andrzej Gaładyk 2021-09-30 15:50:21
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl