Kształcenie w szkołach specjalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/021/LZG
Data publikacji: 2021-01-28 08:00
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

  65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5

 • Szkoła Podstawowa SOWA w Gorzowie Wielkopolskim

  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Młyńska 4

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 18 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim

  66-400 Gorzów Wielkpolski, ul. Dunikowskiego 5

 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

  66-100 Sulechów, ul. Łączna 1

 • Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. W.Sikorskiego 3-4

Data publikacji: 2021-01-28 08:00:04

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl