Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/20/016/KGP
Data publikacji: 2021-08-17 08:04
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Klimatu

    00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

  • Urząd Regulacji Energetyki

    02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

Data publikacji: 2021-04-08 12:30:47

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-07-19 10:10:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-07-19 10:10:22 Bogdan Ulka 2021-08-17 08:04:58
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-13 11:10:22 Andrzej Gaładyk 2021-05-13 11:10:22
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl