Zarządzanie portfelem kapitałowym i inwestycyjnym Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz podmiotów powiązanych

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/19/017/KGP
Data publikacji: 2020-10-12 08:01
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA

  00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

 • IDA Management Sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 69

 • PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

  00-025 Warszawa, ul. Krucza 50

 • Polski Fundusz Rozwoju SA

  00-025 Warszawa, ul. Krucza 50

Data publikacji: 2020-10-12 08:01:19

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl