Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/071/LLU
Data publikacji: 2018-12-18 03:24
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 3

  23-204 Kraśnik, ul. Balladyny 8

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju

  23-400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 41

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym

  22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24b

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku

  21-040 Świdnik, ul. C. K. Norwida 7

 • Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach

  24-300 Opole Lubelskie, Kluczkowice 128

Data utworzenia:2018-08-02 12:10:46

Data publikacji:2018-12-18 03:24:28

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl