Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/071/LLO
Data publikacji: 2018-12-18 03:24
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach

  96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 61

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie

  97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach

  99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13

 • Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie

  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 24A

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim

  97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Leona Witolda May'a 11/13

Data utworzenia:2018-11-23 09:10:25

Data publikacji:2018-12-18 03:24:28

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl