Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/071/LBI
Data publikacji: 2018-12-18 03:24
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie

  ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach

  ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny

 • Przedszkole Nr 1 w Łapach

  ul. Polna 27, 18-100 Łapy

 • Przedszkole Nr 5 w Sokółce

  ul. Osiedle Centrum 18, 16-100 Sokółka

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce

  ul. 3-go Maja 27, 17-200 Hajnówka

Data utworzenia:2018-08-08 13:50:45

Data publikacji:2018-12-18 03:24:27

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl