Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/033/LWR
Data publikacji: 2016-03-04 18:20
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • DSDiK we Wrocławiu

  ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

 • UM Pieszyce

  Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce

 • Urząd Gminy Lubań

  ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

 • ZDP Dzierżoniów

  Garbarska 2, 58-200 Dzierżoniów

 • ZDP Trzebnica

  ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica

Data publikacji: 2016-03-04 18:20:16

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl