Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/033/LOL
Data publikacji: 2016-07-04 15:00
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU

  ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 OLECKO

 • URZĄD GMINY W BARCIANACH

  ul. Szkolna 3, 11-410 BARCIANY

 • URZĄD GMINY W OSTRÓDZIE

  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 OSTRÓDA

 • ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

  ul. Dworcowa 6, 14-400 PASŁĘK

 • ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE

  ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 OLSZTYN

Data publikacji: 2016-07-04 15:00:01

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl