Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/033/LKA
Data publikacji: 2016-03-04 18:20
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

  ul. Myśliwska 5, 40-017 KATOWICE

 • POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZAWIERCIU

  ul. H. Sienkiewicza 34, 42-400 ZAWIERCIE

 • POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU

  ul. LEŚNIANKA 102A, 34-300 ŻYWIEC

 • URZĄD GMINY W GILOWICACH

  GILOWICE 800, 34-322 GILOWICE

 • URZĄD GMINY W LIPOWEJ

  LIPOWA 708, 34-324 LIPOWA

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

  ul. Ligonia 46, 40-037 KATOWICE

 • ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

  ul. Lechicka 24, 40-609 KATOWICE

Data publikacji: 2016-03-04 18:20:15

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl