Realizacja przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zadania inwestycyjnego pn. Rozwój systemu informatycznego Ekoinfonet do gromadzenia, transmisji, przetwarzania i udostępniania danych wytworzonych w ramach PMŚ oraz infrastruktury informacji przestrzennej, w latach 2019-2022

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

Nr ewidencyjny: I/23/001/KSI
Data publikacji: 2024-02-09 16:09
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

    02-362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3

Data publikacji: 2023-11-28 13:30:25

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2023-11-30 07:10:50

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-11-30 07:10:50 Andrzej Gaładyk 2024-02-09 16:09:25
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy