Realizacja umowy dzierżawy z dnia 25 czerwca 2012 roku zawartej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz nadzór Powiatu Łaskiego nad jej wykonywaniem

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: I/22/003/LLO
Data publikacji: 2023-08-23 08:29
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • STAROSTWO POWIATOWE W ŁASKU

    ul. Południowa 1, 98-400 Łask

  • SZPITALE POWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁASKU

    ul. Warszawska 62A, 98-100 Łask

Data publikacji: 2023-08-23 08:29:46

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2023-08-23 08:31:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-08-23 08:31:22 Andrzej Gaładyk 2023-08-23 08:31:22
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy