Realizacja przez gminy zadań z zakresu ubezpieczeń rolniczych

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr ewidencyjny: I/22/003/KRR
Data publikacji: 2023-05-24 13:07
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD GMINY RACIĄŻ

  ul. Kilińskiego 2, 09-140 RACIĄŻ

 • URZĄD GMINY REPKI

  ul. Parkowa 7, 08-307 REPKI

 • URZĄD GMINY ZAWIDZ

  ul. Mazowiecka 24, 09-226 ZAWIDZ KOŚCIELNY

 • URZĄD GMINY ZBUCZYN

  ul. Jana Pawła II 1, 08-106 ZBUCZYN

 • URZĄD MIASTA I GMINY W CHORZELACH

  ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 CHORZELE

 • URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

  ul. Elektronowa 3, 05-190 NASIELSK

 • URZĄD MIEJSKI W WARCE

  Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 WARKA

Data publikacji: 2023-05-24 13:07:48

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy