Działalność dwóch instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - oraz nadzór Centrum Łukasiewicz nad tymi instytutami

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: I/22/003/KNO
Data publikacji: 2023-05-23 10:24
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centrum Łukasiewicz

    ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

    ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

    ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

Data publikacji: 2023-05-23 10:24:19

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy