Realizacja wybranych dochodów gmin województwa lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z mienia

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

Nr ewidencyjny: I/22/001/LZG
Data publikacji: 2022-07-18 14:40
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy w Siedlisku

  67-112 Siedlisko, pl. Zamkowy 6

 • Urząd Miejski w Międzyrzeczu

  66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1

 • Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim

  69-220 Ośno Lubuskie, Rynek 1

 • Urząd Miejski w Skwierzynie

  66-440 Skwierzyna, Rynek 1

 • Urząd Miejski w Świebodzinie

  66-200 Świebodzin, ul. Rynkowa 2

 • Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu

  66-300 Międzyrzecz, ul. Krótka 2

Data publikacji: 2022-07-18 14:40:34

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy