Realizacja Programu Społecznik w latach 2019-2021

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

Nr ewidencyjny: I/22/001/LSZ
Data publikacji: 2023-05-25 09:17
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KOSZALINIE

    75-216 KOSZALIN,ul. Przemysłowa 8

  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE

    70-540 SZCZECIN,ul. Korsarzy 34

Data publikacji: 2023-05-25 09:17:56

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy