Funkcjonowanie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

Jednostka kontrolująca: Departament Zdrowia

Nr ewidencyjny: I/22/001/KZD
Data publikacji: 2022-11-15 20:21
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII ST. KARD. WYSZYŃSKIEGO - PIB W WARSZAWIE

    ul Alpejska 42, 04-628 WARSZAWA

Data publikacji: 2022-11-15 20:21:31

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy