Funkcjonowanie szkoły branżowej I i II stopnia

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: I/22/001/KNO
Data publikacji: 2023-05-29 14:35
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie

    Księcia Janusza 45/47 01-452 Warszawa

Data publikacji: 2023-05-29 14:35:49

Wprowadził/a: Przemysław Ostrowski

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy