Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie weryfikacji ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: I/22/001/KBF
Data publikacji: 2023-05-24 13:07
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Skarbowy w Pruszkowie

  ul. St. Staszica 1 05-800 Pruszków

 • Urząd Skarbowy Warszawa Targówek

  ul. Dąbrowszczaków 14 03-482 Warszawa

 • Urząd Skarbowy Warszawa Wawer

  ul. Mycielskiego 21 04-379 Warszawa

 • Urząd Skarbowy Warszawa Wola

  ul. Powstańców śląskich 2D 01-381 Warszawa

Data publikacji: 2023-05-24 13:07:47

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy