Działania właściwych organów i instytucji w związku z zaprzestaniem działalności Kopalni Olkusz-Pomorzany w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław wpływającym na funkcjonowanie trzech rzek: Sztoły, Baby i Białej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: I/21/008/LKA
Data publikacji: 2023-11-15 16:48
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

  ul. Łukasiewicza 3 Kraków 31-429

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  ul. Sienkiewicza 2, Gliwice 44-100

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

  ul. Mogilska 25, Kraków 31-542

 • Urząd Gminy Bolesław

  ul. Główna 58, Bolesław 32-329

 • Urząd Gminy Klucze

  ul. Partyzantów 1, Klucze 32-310

 • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

  ul. Rynek 1, Olkusz 32-300

 • Urząd Miejski w Bukownie

  ul. Kolejowa 16, Bukowno 32-332

Data publikacji: 2023-11-15 16:48:54

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy