Działalność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i nadzór uprawnionych organów nad tą działalnością

Jednostka kontrolująca: Departament Strategii

Nr ewidencyjny: I/21/004/KST
Data publikacji: 2022-08-31 11:16
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Infrastruktury

    ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

    ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

  • Urząd Lotnictwa Cywilnego

    ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Data publikacji: 2022-08-22 10:20:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-08-31 11:13:18

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-08-31 11:13:18 2022-08-31 11:16:02
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy