Realizacja i odbiór budowy drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska-Przyczółkowa(zadanie A budowy drogi ekspresowej S 2-Południowej Obwodnicy Warszawy).

Jednostka kontrolująca: Departament Infrastruktury

Nr ewidencyjny: I/21/004/KIN
Data publikacji: 2023-01-11 11:28
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE

    ul. Mińska 25, 03-808 WARSZAWA, woj. mazowieckie

Data publikacji: 2023-01-11 11:28:36

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy