Budowa siedziby Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

Nr ewidencyjny: I/21/003/LPO
Data publikacji: 2022-06-23 09:03
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • SĄD APELACYJNY W POZNANIU

    ul. Trójpole 21, 61-693 POZNAŃ

Data publikacji: 2022-06-23 09:03:01

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy