Egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: I/21/003/KNO
Data publikacji: 2023-02-22 10:43
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

    ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

  • Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

    ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

Data publikacji: 2022-04-26 13:30:23

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2023-01-30 14:20:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-01-30 14:20:22 Andrzej Gaładyk 2023-02-22 10:43:59
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy