Przyznawanie świadczenia dodatkowego personelowi medycznemu uczestniczącemu w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

Nr ewidencyjny: I/21/002/LSZ
Data publikacji: 2022-05-05 15:59
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • 109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W SZCZECINIE

  70-965 SZCZECIN,ul. P. Skargi 9/11

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

  71-470 SZCZECIN,ul. Arkońska 45

 • SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. T. SOKOŁOWSKIEGO PUM W SZCZECINIE

  71-252 SZCZECIN,ul. Unii Lubelskiej 1

 • SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE

  70-111 SZCZECIN,al. Powstańców Wlkp. 72

Data publikacji: 2022-05-05 15:59:06

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy