Wykonywanie zadań przez państwowe komisje badania wypadków występujących w obszarze transportu kolejowego, morskiego i lotniczego cywilnego

Jednostka kontrolująca: Departament Infrastruktury

Nr ewidencyjny: I/21/002/KIN
Data publikacji: 2023-05-24 13:07
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH W WARSZAWIE

    ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 WARSZAWA Województwo: Mazowieckie

  • PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH W WARSZAWIE

    ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 WARSZAWA Województwo: Mazowieckie

  • PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH W SZCZECINIE

    Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 SZCZECIN Województwo: Zachodniopomorskie

Data publikacji: 2023-05-24 13:07:44

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy