Prawidłowość sprawozdań finansowych sporządzanych przez państwowe jednostki budżetowe

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: I/21/002/KGP
Data publikacji: 2023-05-24 13:07
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Aktywów Państwowych

    00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

    00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Data publikacji: 2022-11-15 10:22:33

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2023-05-04 10:50:49

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-05-04 10:50:49 Andrzej Gaładyk 2023-05-24 13:07:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-04-05 11:50:23 Andrzej Gaładyk 2023-04-05 11:50:23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-11-18 10:10:27 Andrzej Gaładyk 2022-11-18 10:10:27
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy