Udzielanie i wykorzystanie dotacji na źródła wysokosprawnej kogeneracji, w tym otrzymanej przez New Cogen Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

Nr ewidencyjny: I/21/001/LSZ
Data publikacji: 2021-12-16 13:43
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

    02-673 WARSZAWA,ul. Konstruktorska 3A

  • NEW COGEN SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE

    00-499 WARSZAWA,Plac Trzech Krzyży 10/14

Data publikacji: 2021-12-16 13:43:02

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl