Wykorzystanie w województwie pomorskim środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: I/21/001/LGD
Data publikacji: 2022-12-08 14:30
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

  ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK

 • STAROSTWO POWIATOWE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

  ul. Kościuszki 17, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

 • STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

  ul. 3. Maja 4, 84-200 WEJHEROWO

 • URZĄD GMINY TCZEW

  ul. Lecha 12, 83-100 TCZEW

 • URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU

  pl. Wolności 1, 82-440 DZIERZGOŃ

Data publikacji: 2022-12-08 14:30:05

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy