Realizacja projektów PPP na etapie operacyjnym

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: I/20/007/KGP
Data publikacji: 2022-05-11 10:19
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

  31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12

 • Urząd Gminy w Solcu-Zdroju

  28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

  03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

 • Urząd Miasta Katowice

  40-098 Katowice, ul. Młyńska 4

 • Urząd Miasta Krakowa

  31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

 • Urząd Miasta Poznania

  61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17

 • Urząd Miasta Sopotu

  81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

  00-848 Warszawa, ul. Żelazna 61

Data publikacji: 2021-09-10 13:40:26

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-11-04 07:30:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-04 07:30:22 Andrzej Gaładyk 2022-05-11 10:19:43
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy