Realizacja wybranych inwestycji budowlanych w województwie kujawsko-pomorskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: I/20/005/LBY
Data publikacji: 2021-07-15 08:01
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejski Zarząd Dróg

  Toruń ul. Grudziądzka 159

 • Urząd Miasta

  Bydgoszcz ul.Jezuicka 1

 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

  Bydgoszcz ul. Toruńska 174/A

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich

  Bydgoszcz ul.Dworcowa 80

Data publikacji: 2021-07-15 08:01:10

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl