Najem pomieszczeń biurowych przy ul. Inflanckiej przez centralę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr ewidencyjny: I/20/003/KRR
Data publikacji: 2021-12-31 16:13
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

    Ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Data publikacji: 2021-09-20 14:20:26

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-02-17 13:48:01

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-02-17 13:48:01 Andrzej Gaładyk 2022-02-17 13:48:01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-09-20 14:50:21 Andrzej Gaładyk 2021-12-31 16:13:01
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy