Realizacja przez ośrodki pomocy społecznej zadania zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

Nr ewidencyjny: I/18/009/LRZ
Data publikacji: 2020-09-17 14:11
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

  36-213 Haczów 573

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale

  36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

  36-065 Dynów, ul. Rynek 2

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu

  37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 57

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

  37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 30

Data publikacji: 2020-09-17 14:11:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl