Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji Zagłębiowskie Centrum Onkologii prowadzonej w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: I/15/001/LKA
Data publikacji: 2017-06-20 12:15
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. S. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

    ul. Szpitalna 13, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

  • URZĄD MIASTA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

    ul. Graniczna 21, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Data publikacji: 2017-06-20 12:15:47

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy