Realizacja przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej projektów dofinansowywanych z działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

Nr ewidencyjny: I/13/002/LBI
Data publikacji: 2014-03-21 08:48
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

  ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

  ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

  ul. Lipowa 190, 17-200 Hajnówka

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku

  ul. Rynek 7, 16-315 Lipsku

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

  ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy

 • Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

  ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • Szpital Ogólny w Kolnie

  ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

 • Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

  ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Data publikacji: 2014-03-21 08:48:31

Wprowadził/a: Krzysztof Andrzejewski

Data ostatniej zmiany: 2014-05-23 14:26:13

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-05-23 14:26:13 Andrzej Gaładyk 2014-05-23 14:26:13
[Modyfikacja] Katarzyna Prędota 2014-05-13 08:42:10 Katarzyna Prędota 2014-05-13 08:42:10
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy