Realizacja programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz wybrane organizacje pozarządowe

Nr ewidencyjny: D/22/504
Data publikacji: 2023-11-17 08:33
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Informacje o artykule:

Data publikacji: 2023-11-17 08:33
Strona generowana automatycznie na podstawie kontroli jednostkowych.

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy