Działalność i restrukturyzacja Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA oraz zaangażowanie Funduszu Rozwoju Spółek SA w procesy naprawcze i sprawowanie nadzoru właścicielskiego

Jednostka kontrolująca: Departament Strategii

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/21/503/KST
Data publikacji: 2022-08-24 11:58
Dział tematyczny: gospodarka morska

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Fundusz Rozwoju Spółek SA

    ul. Bonifraterska 17, 02-203 Warszawa

Data publikacji: 2022-08-24 11:58:34

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

Data ostatniej zmiany: 2022-08-24 14:15:54

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-08-24 14:15:54 Andrzej Gaładyk 2022-08-24 14:15:54
[Modyfikacja] Bogdan Ulka 2022-08-24 13:08:11 Bogdan Ulka 2022-08-24 13:08:11
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy