Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na zakup i wdrożenie platformy pełnotekstowego silnika wyszukującego

Najwyższa Izba Kontroli przekazuje zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
Zakup i wdrożenie platformy pełnotekstowego silnika wyszukującego

Termin odpowiedzi: 29 września 2021 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-09-16
Data publikacji:
2021-09-16
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2021-09-22
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie