Zakończone postępowania

Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu zajmowanego przez delegaturę Najwyższej Izby Kontroli wraz z innymi podmiotami w latach 2023-2024


Data zakończenia: 2022-12-27

Tryb postępowania: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 21 listopada 2022 r.

Termin składania ofert: do 25 listopada 2022 r., godz. 8:00

Planowany termin otwarcia ofert: 25 listopada 2022 r., godz. 10:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: d5213af1-8445-43f7-94fe-a3a2e27f4d63

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 768 328 zł brutto


Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-11-17
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-12-08
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-12-08 Anna Sztylko 2022-12-08
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-11-25 Anna Sztylko 2022-11-25
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-11-25 Anna Sztylko 2022-11-25
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-11-17 Anna Sztylko 2022-11-17
[Dodano] Anna Sztylko 2022-11-17 Anna Sztylko 2022-11-17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie